dimarts, 27 d’octubre de 2009

Lod és una ciutat palestina ocupada

A la premsa europea i occidental sempre s´aludeix al caràcter de moderat d´en Mahmoud Abbas i dels altres membres de l´ANP. Obviament, aquesta és una mitja veritat. Si els comparem amb els liders del Hamas o del Jihad Islàmica, que parlen de destruir a Israel obertament, si són moderats però tanmateix els liders de l´ANP i els del Hamas tenen moltes coses en comú: l´antisemitisme que difonen als seus mitjans de comunicació, la apología de la violència i del terrorisme contra civils com a estratègia per a assolir els seus fins i la seva postura maximalista de negar-se a reconèixer el dret de l´estat d´Israel a existir. La diferència és que els membres del Hamas ho diuen obertament, sense complexes, i els de l´ANP només ho diuen obertament en àrab i en anglès dissimulen el seu missatge - parlant de pau i de negociació - per a entabanar el públic occidental i continuar rebent les generoses donacions de governs, UE, ONG´s,...
Si deixem de banda el missatge políticament correcte dels membres de l´ANP i ens fixem en les seves declaracions o en els programes de la seva televisió en llengua àrab no observarem un panorama de moderació, sinó tot el contrari: els liders palestins, enlloc de difondre un missatge exaltant els valors de la pau i de la convivència amb els veïns israelians, ofereixen a la seva societat un missatge nihilista, d´odi i de no-reconeixement de l´estat d´Israel. Per exemple, el passat 22 de Septembre, en un programa infantil, es va dir clarament que la ciutat israeliana de Lod és un territori ocupat pels sionistes i que, amb el suport d´Allah, arribarà el dia en s´acabarà amb l´ "ocupació" de totes les àrees que ells (els israelians) han ocupat.