diumenge, 2 de març de 2008

Comunicat de l´embaixada d´Israel.


Coets artesanals?


Amb freqüencia, en numerosos mitjans de comunicació, els coets i bombes llençats desde Gaza contra ciutats i poblats d´Israel són denominats "coets artesanals". Una definició que, per una banda falta a la veritat, i que d´altra banda, sembla pretendre minimitzar o menystenir els danys que originen.

No es tracta d´inofensius "coets artesanals". Els coets Qassam i les bombes de morter (i les bales dels franctiradors) són munició autèntica, fabricada en llocs especialitzats. En els darrers temps s´han anat perfeccionant en quant a la seva precisió, augmentant la seva capacitat d´abastament i de destrucció. Els atacs amb coets perpetrats pels terroristes palestins desde la franja de Gaza han causat víctimes mortals i ferits, i mantenen aterroritzada a la població civil de Sderot i d´altres localitats israelianes desde fà anys. Després la sortida israeliana de Gaza, i especialment després de la presa del poder per part del Hamas, els atacs s´han intensificat, causant més víctimes mortals i ferits.

Els continuats llançaments de Qassam que es produeixen diàriament apenes tenen incidència en els mitjans de comunicació. Aquests atacs - a més a més de les víctimes i els danys materials - obliguen als habitants de Sderot a viure en una alerta constant, pasar hores i en ocasions dies sencers en els refugis, fent impossible el desenvolupament normal de la vida quotidiana amb les doloroses seqüeles psicològiques que això comporta.

Minimitzar, ocultar o relativitzar el dany que originen els atacs amb coets Qassam (i d´altres) és adoptar una postura sesgada e injusta que oculta el sofriment israelià. Al silenciar-se o minimitzar-se aquests atacs s´està també ocultant a l´opinió pública l´origen i la causa de les iniciatives israelianes de legítima defensa encaminades a evitar-los.

Font: El IV Reich.