dijous, 6 d’agost de 2009

El revolver desinformatiu

Un bon article del periodista Jorge Marirrodriga, on ens parla de la desinformació sobre el conflicte israelo - palestí - i sobre Orient Mitjà en general - exisistent a la premsa i als mitjans de comunicació catalans i espanyols. Molt bona crítica de la postura acríticament pro palestina imperant als nostres mitjans de comunicació.
Font: Guysen International News.